Fuktskadade vagnen fuktsäkrad.


Arbetet med Arnes koja går vidare. Hela innergolvet har kapats bort för att kunna besikta alla bärande bjälkar. Där fanns någon fuktskada men hållfastheten består. All fuktig isolering har slängts och golvet är lämnat öppet för maximal vädring av återstående fukt. Sedan kapades taklinjen ungefär 150mm ner så att den översta ruttna regeln kunde tas loss. De stående reglarna kapades inne i väggen med multiverktyg så att en ny regel kunde fällas in. Kruxet med att bygga vidare består i att innertaket är en del av konstruktionen och är limmad i både vägg och takbjälkarna. Det är alltså skruvat uppifrån längs väggarna och inifrån i takbjälkarna. Efter isolering limmades 10mm takplywood på och kläddes med underlagspapp.
Att rundbocka pannplåt till ett välvt tak var inte så enkelt. Jordkällarens takformar var sparade och hade rätt radie. Efter omfattande modifiering och provning av olika jiggar för att sträcka plåten nåddes efter tre olika varianter ett resultat som var acceptabelt om än något skrynkligt. Plåten är begagnad och därför omväxlande sträckhärdad och försvagad på en del ställen. Övre jiggen är fylld med marksten och rullas fram och tillbaka med hjälp av lyftblock.
 

RSS 2.0